För att infoga en bild på ett inlägg eller sida väljer du ”ladda upp/infoga”. Välj sedan om du ska ladda upp bild från datorn, länka från annan sida eller infoga en bild som redan finns i Mediabiblioteket.       Titel: Är namnet/titeln på bilden , Och det fältet måste vara ifyllt. WordPress väljer alltid […]

Read More