Första stegetFör att infoga en bild på ett inlägg eller sida väljer du ”ladda upp/infoga”. Välj sedan om du ska ladda upp bild från datorn, länka från annan sida eller infoga en bild som redan finns i Mediabiblioteket.

 

 

 

Det här är Rubrik texten! På vissa teman finns det bara rubrik-text, men ingen beskrivning.

Titel: Är namnet/titeln på bilden , Och det fältet måste vara ifyllt. WordPress väljer alltid filnamnet på bilden om du inte fyller i detta själv. När du går över bilden med muspekaren kommer det som står i dethär fältet att visas.

Alternerande text: Behöver inte fyllas i , men den här texten är det sökmotorer kommer att identifiera den här bilden med.

Rubrik: Om ditt WordPress tema tillåter, kommer det som du skriver här visas som Rubrik till beskrivning om din bild eller bara som en text under.

Beskrivning: Beroende på ditt WordPress tema tillåter, kommer denhär texten att antingen visas under Rubrik-texten.

Länkadress: Om du vill att bilden ska visas i sin fulla storlek när man klickar på den, ska du låta länktexen vara kvar. Du kan även länka bilden till en specifik sida eller en anna webplats. Skriv då in hela länkadressen i fönstret. Om du väljer ”Ingen” kommer bilden inte att länkas och visas bara som vanligt på sidan.

Justerning: Här kan du bestämma om bilden ska ligga till vänster, mitten eller till höger.

Storlek: Hur stort bilden ska visas på sidan.

När du är färdig med dina inställningar klickar du på ”Infoga i innehåll” för att infoga bilden på sidan/inlägget.

Andvänd som utvald bild: Den här funktionen har lite olika andvändnings områden beroende på WordPress tema eller installerade tillägg. Men Huvudsakligen andvänds den som ”huvud bild” till sidan/inlägget.

 

No Comment

Comments are closed.