1. För att skapa en sida , går du in i menyn ”Sidor” (Vänster sida) och sen på ”skapa ny” (längst upp).

2. När du sedan är färdig kan du antingen puplicera inlägget dikekt (Publicera) eller spara som utkast (spara utkast) om du vill fortsätta med inlägget senare utan att publicera.

3. När du är klar med innehållet på sidan kan du välja att: ”Spara utkast”(om du vill jobba vidare med sidan senare utan att det publiceras). Eller ”Publicera” (När du är helt klar och vill att sidan ska visas).

Status: Här kan du ändra om du vill att sidan ska vara ”Utkast” eller ”publicerat”.

Synlighet: Här kan du välja om sidan ska ses av alla, vara privat eller vara lösenords skyddad.

Sidattribut

Förälder: Här kan du välja om sidan ska ligga som en ”underordnad” sida till en anna sida (tex. I en meny skulle sidan hamna i en submeny eller undermeny  Huvudsida-> Undersida)

Mall: (Bör endast andvändas om du vet vad du gör.)

Ordning: Ordningen sidan ska visas i Tex. en meny. Om värdet är ”0”, så visas alla sidor i den ordning dom är skapade.

En mer detaljerad beskrivning hur man andvänder WordPress hittar du i: WordPress – Författarmanual

No Comment

Comments are closed.